CALENDARUL sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2017

În conformitate cu prevederile art.1, alin. 4) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă şi pentru anul 2017 conform prevederilor ordinului MENCȘ nr. 5070/2016, “Ministerul Educaţiei organizează în fiecare an şcolar o sesiune specială de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanți la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora “Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare” şi ale art. 5, alin. (1) „În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative.În caz de conflict între acestea se aplică dispoziţiile prezentei legi”, vă rugăm să aprobați includerea pe Lista nominală a candidaților care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiune specială, 27 mai – 9 iunie 2017 a elevilor care îndeplinesc următoarele condiții:

1. participă la loturile olimpice de pregătire pentru competițiile internaționale sau participă la competiţiile pe discipline școlare, sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat;

2. susțin examenul de admitere la universități din străinătate și trebuie să facă dovada că:
a) au fost acceptați, în etapa preliminară, la universitățile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat, înainte de finalizarea examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017;
b) desfășoară probele de admitere în același timp cu probele examenului de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017.

Înscrierea elevilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiune specială, 27 mai – 9 iunie 2017, se va face în perioada 15 aprilie-15 mai 2017, pe baza unei cereri însoțită de documente justificative.

Calendar BAC 2017. Sesiunea specială pentru olimpici 27 mai – 10 iunie 2017

27 – 28 mai 2017 Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen

29 – 30 mai 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba româna – proba A
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

31 mai 2017 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – probă C

2 – 3 iunie 2017 Evaluarea competențelor digitale – proba D

6 iunie 2017 Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă

7 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă

8 iunie 2017 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – proba scrisă

9 iunie 2017 Limba și literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
Afișarea rezultatelor până la ora 18 
Depunerea contestațiilor ( între orele 18 – 20)

10 iunie 2017 Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale

Calendar BACALAUREAT 2017. Elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), modelele de subiecte au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro

 

Un comentariu

  • daca am incurcat data de bac si nu mam prezentat si vreu macar la repetat sa ma prezint ce ar trebui sa fac.trebuie sa achit iarasi?scriu cerere ?

    elena Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *