(3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2020 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011.

extras din
ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020

02_Anexa_1_LISTA_DISCIPLINELOR_2011